Hittewerende Handschoenen zijn bij ons onder te verdelen in 4 categorieen. Zo leveren wij hittewerende handschoenen tot 600 graden celsius, van 600 tot 900 en van 900 tot zelfs 1200 graden celsius. Daarnaast is er nog een groep hittewerende handschoenen die speciaal ontwikkeld zijn voorspecifice doelgroepen.