Food handschoenen die in contact met voeding mogen komen moeten voldoen aan de hoofdrichtlijn EC/1935/2004. De richtlijn legt alle algemene regulaties vast voor alle plastic materialen die bedoeld zijn om in contact te komen met voedingsmiddelen. Het bepaalt dat bij normaal gebruik de materialen die gebruikt worden niet in hoeveelheden in voedingswaren komen die waarschijnlijk een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid.